Bil med släp Tobbe Trafik

Utökad B- 96

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort, dvs totalvikter upp 4250kg vilket tidigare var 3500kg.

Denna körkortsbehörighet kräver inte något ytterligare körkortstillstånd eller teoretiskt prov, däremot är det obligatorisk med ett körprov på Trafikverket.

bil + släp = max 4250kg
Bil med släp Tobbe Trafik

BE Personbil

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg tillsammans med en eller flera släpvagnar med totalvikt 3 500 kg tillkopplat (max totalvikt 7 000 kg).

 

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:
  • Du har svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.